Book Reviews: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (eds.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności [Florian Znaniecki’s Humanistic Sociology: A Message for Contemporaneity]
 
More details
Hide details
1
University of Bialystok
 
 
Publication date: 2010-10-06
 
 
Polish Sociological Review 2010;171(3):341-342
 
KEYWORDS
eISSN:2657-4276
ISSN:1231-1413
Journals System - logo
Scroll to top