Book Review: Maciej Ząbek, Sławomir Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego
 
 
More details
Hide details
1
Graduate School for Social Research, Polish Academy of Sciences
 
 
Publication date: 2010-03-22
 
 
Polish Sociological Review 2010;169(1):127-132
 
eISSN:2657-4276
ISSN:1231-1413
Journals System - logo
Scroll to top